Powrót do Dev Notes

CSS Cascading Style Sheets

CSS Cascading Style Sheets

style css = reguły css

wykaz

 • selektor – wskazuje formatowany element strony, jako klasa(.) lub identyfikator(#)
 • blok deklaracji – rozpoczęty { i zamknięty }
 • deklaracja – pomiędzy nawiasami znajduje się deklaracja lub deklaracje (instrukcje) formatujące wskazany w selektorze element, składa się z par właściwość: wartość
 • właściwość – określa efekt działania stylu
 • wartość

style przez przeglądarkę są czytane od prawej do lewej czyli mając section li p span pierw przeglądarka widzi span, potem że jest on w p, następnie w li i section dzięki temu zawęża jakim elementom span nadać przypisany styl a nie szuka wybranych elementów w kontenerze section.

 

renderowanie

 1. style – dopasowanie styli do elementów strony
 2. layout – wyliczanie layoutu – nadanie wysokości, szerokości, odległości elementów (width, height, margin, padding, top, left)
 3. paint – renderowanie pixeli, najbardziej zasobochłonna (color, background, text-decoration, border-color)
 4. compositing – ustawienie warstw strony (z-index, transform, opacity)

 

poprawienie wydajności styli

 • nie zagnieżdżanie powyżej 3 zagłębienia
 • zalecane używanie opacity i transform do wykonywania animacji
 • dodanie do właściwości którą chcemy niebawem zmienić will-change – nie należy nadużywać, np will-change: transform; will-change: left, top;

 

renderowanie zależne od silnika przeglądarki

 • sprawdzenie która przeglądarka co obsługuje na css.triggers

 

Jednostki względne:

 • px – pojedyncze punkty widoczne na ekranie
 • em – proporcja wysokości czcionki do danego elementu
 • ex – proporcje do wysokości litery x, związane z rodzajem użytej czcionki
 • % – wielkość względem wartości domyślnej

 

Jednostki bezwzględne:

 • in – cale
 • pt – standardowe, typograficzne jednostki miary czcionki, 72pt=1in=2,54cm
 • cm – 1cm=0.39in
 • mm – milimetr
 • pc – pica, jednostka typograficzna, 1pi=12pt

 

Jednostki czasu:

 • ms – milisekunda, h5{pause-after:100ms}
 • s – sekunda

 

Jednostki kątowe:

 • deg – stopnie
 • grad – gradiany
 • rad – radiany

 

 

 

Specyficzność (precyzja selektorów)

realizowana jest reguła z wyższą wartością specyficzności.

.myHeadline{
 color:blue;
 font-size:16px;
}
h1{
 color:yellow !important;
 font-size:30px;
}
<h1 class="myHeadline">Mount Everest</h1>
klasa .myHeadline ma specyficzność wyższą niż element h1 więc nagłówek będzie wyświetlony jej stylem, kiedy jednak do styli h1 dodamy 1important ten styl będzie ważniejszy.

 

Kaskadowość

 • zewnętrzne arkusze styli
 • style wpisane w <head>
 • style wpisane bezpośrednio do znacznika
 • defaultowe style przeglądarki

 

 • parametr !important daje najwyższą ważność

cascade of value

inheritance – propagacja styli z rodzica na dzieci

 

stacking context – mogą ustawić:

 • z-index
 • opacity
 • transform
 • filter

Preprocesory:

 

CSS3