alternatywne style css

Aby użytkownik za pomocą opcji przeglądarki (widok/style) mógł wybrać dowolny z zaproponowanych styli strony należy użyć alternatywnych styli:

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" title="default">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="css/other1-style.css" title="alternative1">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="css/other2-style.css" title="alternative2">