css

svg ikona – zmiana koloru na hover w css

Umieszczamy ikonę svg jako symbol, najlepiej w stopce strony w elemencie svg z dodanym style="display: none;" <symbol id="icon_heart"> <path...

Wersjonowanie pliku styli css

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css?v=12345678"...

Różne stany inputa

/* Show red borders when filled, but invalid */ input:not(:placeholder-shown) { border-color: hsl(0, 76%, 50%); } /* Show green borders when valid */ input:valid { border-color:...

Grid Layout

container display: grid; grid-template-rows: 200px 200px; grid-template-columns: 200px 200px 200px; grid-row-gap: 30px; grid-column-gap: 30px; grid-gap: 30px; grid-template-rows: 100px...

generatory css

piękny generator palety kolorów i gradientów w css: mycolor.space wycięcie kształtu z backgraound image: bennettfeely.com-clippy   ciekawe koncepty i...

Emmet css

Emmet -zestaw narzędzi do skrótowego pisania kodu HTML i CSS - wpisujemy skrót i wciskamy TAB   główna strona Emmet   CSS bg+ background: #fff url() 0 0...

Sass – kodowanie

@ - symbol oznacza dyrektywę # - symbol interpolacji by połączyć zmienną z wyświetlana...

Sass – dziedziczenie

dziedziczenie, ineritance dwie ważne zasady: nie można w ciągu wprowadzać kolejnych class po @extend klasa musi być zdefiniowana w danym zakresie styli, czyli nie możemy użyć w...

Sass – functions

interactive sass shall in comand line: sass -i or sass --interactive + enter #333 + #777 -> #aaa #090807 - #030201 -> #060606 #123456 * 2 -> #2468ac #222 * #040404...

Sass – media queries

zastosowanie mixinów w media queries: $content-width: 960px $screen-xs: 480px $screen-sm: 768px $screen-md: 992px $screen-lg: 1200px @mixin tiny-screens() @media only screen and...

Sass – colors

funkcje kolorów w sass   Darken & Lighten $color: #08baba $colorDarker: darken( $color, 20% ) $colorDark: darken( $color, 10% ) $colorLight: lighten( $color, 10% ) $colorLighter:...

less snippets

dodanie przeźroczystego koloru tła: .rgbaColorIn(@color, @opacity : 1){ @result: rgba( red(@color), green(@color), blue(@color), @opacity ); } .section { .rgbaColorIn(red, 50%);...

CSS Triangles

Trójkąty w css: .arrow-up { width: 0; height: 0; font-size: 0; line-height: 0; border-left: 5px solid transparent; border-right: 5px solid transparent;...

Sass – mixin

mixins - re-używalny kawałek kodu, aby nie powtarzać kodu - w myśl zasady Dont Repeat Yourself sass: @mixin warning { background-color: orange; color: #fff; &:hover {...