Powrót do Dev Notes

compress and minify

compress images:

  • TinyPNG
  • TinyJPG
  • Compress png/jpg by Website Planet
  • tools.dynamicdrive.com/imageoptimizer/index.php
  • svgo – plugin do sketcha lub instalacja packi npm npm install -g svgo

 

minify JS & CSS

 

Icon Fonts

 

grafika

  • na mobile zależnie od pixel-ratio
  • sprite – dwa pliki sprite. Normalny rozmiar i pod retinę (dwa razy większy rozmiar)
  • osadzanie grafiki lazyload

w css:

max-width: 100%
mobileWIdth: 450px

kompresja pliku html poprzez gzip – im większy plik wejściowy tym lepszy efekt