command / terminal

bash – powłoka systemowa

mac

ściezka cd ../workspace/project/myProject

uruchomianie z prawami admina poprzez poprzedzenie polecenia sudo

  • terminal

windows

ściezka cd ..\workspace\project\myProject

  • comand promptop
polecenie mac win
czyszczenie okna clear cls
listowanie ls dir
wyświetlenie katalogu roboczego pwd (print working directory) echo %cd%
przejście do katalogu cd Desktop (change directory) cd Desktop
przejście do katalogu wyżej cd .. cd ..
przejście do root directory cd /
przejście do user directory cd ~
otwarcie katalogu w jakim jesteśmy open . start .
otwarcie pliku open name.html start name.html
tworzenie folderu mkdir name (make directory)
tworzenie pliku touch name.html echo > name.html
przejście do D D:
otwarcie aplikacji open -a „Atom” index.html start Atom index.html
zmiana nazwy pliku mv index.html about.html rename index.html about.html
usuwanie pliku rm about.html del about.html
usunięcie katalogu rm -r images deltree images
wrzucenie tekstu na głosik say this is sooo cool
kopiowanie pliku do katalogu powyżej cp index.js copy index.js
przeneisienie pliku do katalogu powyżej mv script.js move script.js
rekursywne usunięcie, usunie też pliki w katalogu rm -r js
autocomplite tab tab

 

modyfikacje terminala

nano – edytor tekstu