Dodanie efektu lightbox do natywnej galerii WordPress

Jeśli nie chcemy stosować dodatkowego plugina z efektem lightbox, który doda swój skrypt na każdej stronie możemy zastosować rozwiązanie pozwalające wykorzystać skrypt lightbox i dodać tylko do wybranych stron.

ja korzystam z efektu lightbox2 od lokesh – do pobrania tutaj.

W footer.php zaznaczam by plik. js pobierał się tylko do wybranej strony poprzez kod:

<?php if ( is_page(3901) ) { ?>
 <!-- //gallery -->
 <link rel="stylesheet" href="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/lightbox.css"/>
 <script type="text/javascript" src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/lightbox.js"></script>
<?php } ?>

Kod który pozwala dodać do konkretnej strony do treści odpowiedni atrybut:

add_filter('wp_get_attachment_link', 'nws_add_gallery_attr');
function nws_add_gallery_attr($link) {
 if ( is_page(3901) ) {
  global $post;
  return str_replace('<a href', '<a data-lightbox="lightboxgallery" href', $link);
 }
}

Ciekawym rozwiązaniem może tez być modyfikacja z użyciem filtra the_content, jak w tym prostym przykładzie gdzie tylko dodajemy tekst po głównej treści

function nws_added_page_content ( $content ) {
  if ( is_page(39011) ) {
    return $content . '<p>Your content added to pages (not posts).</p>';
  }

  return $content;
}
add_filter( 'the_content', 'nws_added_page_content');

Jeszcze te rozwiązania mogą być ciekawe ale nie miałam okazji ich przetestować.
Add data attribute to a gallery link
Adding a lightbox to WordPress