code snippets

Ciekawe tootki

Lista fajnych, rozwijających tootków w różnych technologiach: css animacja lśniącego przycisku - przez...

telephone label

prosty kod do osadzenia telefonu jako klikalnego numeru pobranego z pola ACF: <!-- header telephone label --> <?php if( function_exists('acf_add_options_page') ) { $telLabel =...