code snippets

Dodanie efektu lightbox do natywnej galerii WordPress

Jeśli nie chcemy stosować dodatkowego plugina z efektem lightbox, który doda swój skrypt na każdej stronie możemy zastosować rozwiązanie pozwalające wykorzystać skrypt lightbox i dodać...

Ciekawe tootki

Lista fajnych, rozwijających tootków w różnych technologiach: css animacja lśniącego przycisku - przez...

telephone label

prosty kod do osadzenia telefonu jako klikalnego numeru pobranego z pola ACF: <!-- header telephone label --> <?php if( function_exists('acf_add_options_page') ) { $telLabel =...