skróty klawiaturowe – keyboard shortcuts

 • tryb incognito – CTRL + SHIFT + N

testowanie w Chrome

 1. F12
 2. menu boczne (trzy pionowe kropki – More options):
  1. show media queries
  2. show rulers
  3. add device pixel ratio
  4. add device type
 3. boczny panel ELEMENTS i zakładki:
  1. Styles
  2. Event Listeners
  3. DOM Breakpoints
  4. Properties
   1. img
    1. currentSrc – do sprawdzenia jakie zdjęcie jest wczytywane
  5. Accessibility

zmiana lokacji w devtools

 1. otwieramy menu Customize and control DevTools (ikona 3 pionowych kropek)
 2. more tools
 3. sensors
 4. ustawiamy Geolocation wg potrzeb i odświeżamy stronę

testowanie wydajności strony w chrome:

 1. Performance
 2. dolny panel (jeśli jest nie widoczny włączamy go poprzez ESC)
 3. Rendering
  1. paint flashing – zaznacza na zielono elementy które wymagają Paint podczas malowania czyli są zasobochłonne – obciążają przeglądarkę
  2. FPSmetter – licznik klatek na sekundę przy wykonywaniu danej animacji

Pluginy

 • JSON Formatter
 • Lighthouse
 • Form Filler – autouzupełnianie formularzy
 • Vue.js devtools
 • Linkclump – pozwala na otwarcie wielu zaznaczonych linków kombinacją klawisza myszy i wybranym klawiszem, do indywidualnego ustawienia w opcjach
 • WooRank – SEO Analysis & Website Review
 • Check My Links – plugin do sprawdzania poprawności linków i wyszukania broken links

bardzo przydatne

do pobierania filmów ze stron

do formularzy

devTools

Linki

SEO

graficzne i wizualne

Print Screen

 • Nimbus Screenshot & Screen Video Recorder

Językowe, tekst

inne