Powrót do Dev Notes

certyfikat SSL i protokół https na stronie z WP

Certyfikat SSL i protokół https zwiększają bezpieczeństwo danych poprzez szyfrowanie przesyłanych danych pomiędzy serwerem a odbiorcom – użytkownikiem.

Pierwszym krokiem jest zainstalowanie certyfikatu SSL na serwerze (np. bezpłatny Let’s Encrypt lub Comodo/cPanel) – zależny od hostingodawcy.

Drugim krok to ustawienie w WP wyświetlania strony z wykorzystaniem protokołu https:

  • Ustawienia/Ogólne – zmieniamy Adres WordPressa (URL) i Adres witryny (URL) na https
  • Ustawienia/ Bezpośrednie odnośniki – zapisujemy bez zmiany ustawień, by zresetować wygenerowane linki
  • przekierowanie z http na https w pliku .htaccess
  • aktualizacja linkówz http na https w bazie danych – najlepiej jeśli poruszasz się sprawnie po phpMyAdminie – pobrać plik bazy zmienić linki i wgrać z poprawionymi zastępując wcześniejsze tabele

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
</IfModule>


RewriteCond %{HTTPS} !=on [NC]

Przekierowanie ze stron bez www na strony www.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

Przekierowanie ze stron z .www na bez www

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]

sprawdzanie działania przekierowań na httpstatus.io