AJAX

AJAX – interfejs do synchronicznych oraz asynchronicznych żądań HTTP

Standaryzacja implementacji obiektu XMLHttpRequest. Zapytania obsługuje się poprzez metodę globalną jQuery.post lub jQuery.get.

 

Właściwości żądania XHR.

 

XHR – XMLHttpRequest – obiekt języków skryptowych, do przesyłania żądań do serwera www poprzez protokół HTTP. Wykonywanie żądań po załadowaniu strony, na skutek interakcji użytkownika. Asynchronicznie wykonywane żądania odbywają się w tle dynamicznie zmieniając stronę. Treść odpowiedzi serwera najczęściej otrzymywana jest w formatach: XML, JSON, zwykły tekst.

 

Metody

 

Własności

 

żądanie

ajaxreq = new XMLHttpRequest();

 

otwarcie url – dzięki metodzie open()

ajaxreq.open(„GET”,”myfile”);

ajaxreq.open(„GET”,”search.php?query=Aga”); – wysłanie wartości Aga jako parametr query

 

wysłanie żądania – metoda send()

wysłanie poprzez metoda POST – dane stanowią argumenty dla send()

wysłanie poprzez metodę GET – można użyć wartości pustej – ajaxreq.send(null);

 

wykrywanie zdarzenia – odpowiedzi poprzez funkcję onreadystatechange

ajaxreq.onreadystatechange = myFunction;

obiekt żądanie ma właściwości:

 

otrzymanie danych zwróconych z serwera

właściwość readyState = 4 i żądanie zostaje ukończone, otrzymujemy dane dzięki właściwością:

#AJAX

Agnieszka Trefler

Agnieszka Trefler (Ruda) - freelancer, web developer, specjalistka od WordPressa z Wrocławia. Z pasją budowania stron, blogowania i fotografowania. Twórca Inspiracji fotograficznych.