Powrót do Dev Notes

add_filter, add_action

wordpress add_filter:

 • add_filter(’login_headerurl’, 'ifHeaderUrl’); – adres logo przy panelu logowania
 • add_filter(’acf/fields/google_map/api’, ifMapKey’); – dodanie API key do google map

 

wordpress add_action:

 • add_action(’login_enqueue_scripts’, 'ifLoginCSS’); – wczytanie styli przy logowaniu
 • add_action(’wp_enqueue_scripts’, 'if_files’); – załadowanie styli i scryptów
 • add_action(’after_setup_theme’, 'if_features’); – dodanie dodatkowych funkcjonalności do theme
 • add_action(’pre_get_posts’, 'if_adjust_queries’);
 • add_action(’admin_init’, 'redirectSubscriber’); – akcja zaraz po zalogowaniu
 • add_action(’wp_loaded’, 'noAdminBar’); – gdy jesteśmy zalogowani

 

 

snipets:

// Custom Login Screen
function ifHeaderUrl() {
 return esc_url(site_url('/'));
}
add_filter('login_headerurl', 'ifHeaderUrl');

function ifLoginCSS() {
 wp_enqueue_style('if_main_style', get_stylesheet_uri());
}
add_action('login_enqueue_scripts', 'ifLoginCSS');

function ifLoginTitle() {
 return get_bloginfo('name');
}
add_filter('login_headertitle', 'ifLoginTitle');
// Add styles and scripts
function if_files() {
 wp_enqueue_script('main_scripts', get_theme_file_uri('/js/main.min.js'), NULL, microtime(), true);
 wp_enqueue_script('scripts_bundled', get_theme_file_uri('/js/scripts-bundled.js'), NULL, microtime(), true);
 wp_enqueue_script('scripts_bundled', get_theme_file_uri('/js/scripts-bundled.js'), array('jquery'), microtime(), true);
 wp_enqueue_script('bootstrapJS', '//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js', NULL, '1.0', true);
 wp_enqueue_style('bootstrapCSS', '//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css');
 wp_enqueue_style('ionicons', '//code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css');
 wp_enqueue_style('if_main_style', get_stylesheet_uri());

 wp_localize_script('main_scripts', 'ifData', array(
  'root_url' => get_site_url()
 ));
}
add_action('wp_enqueue_scripts', 'if_files');