ACF 6.2.5 – text field, area with iframe

Od wersji ACF (advanced custom fields) 6.2.5 z powodu zwiększenia bezpieczeństwa wprowadzono zmienę do pól aby uniknąć wstrzykiwania złośliwego kodu HTML.

Kiedy jednak potrzebujemy w polu text field lub text area wprowadzić kod (i mamy zaufanie do osób edytujących stronę), który ma być wywołany, wystarczy, że skorzystamy z ustawienia $format_value na true:


<?php
// get_field($selector, [$post_id = false], [$format_value = true], [$escape_html = false])
$field_iframe = get_field( 'field_iframe', $post_id, false, false );
echo $field_iframe;
?>