ES6

ES6

arrow function - => this nie jest przenoszone ternary operator - ${ condition ? true : false } template literal, template strings - kod pomiędzy `` pozwala na łamanie lini kodu i...