Mac

programy i aplikacje

  • Bear – aplikacja do notatek i zarządzania nimi
  • TextMate – prosty szybki edytor kodu, jak notePad++

 

otwórz okno terminala we wskazanym folderze – System Preferences > Keyboard > Services > „New Terminal at Folder” – odznacz

włącza/wyłącza widok ukrytych folderów/plików – okno terminalu i komenda: defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool true; killall Finder

lub skrót klawiaturowy: ⌘ + ⇧ + . (command + shift + kropka)

Wyłączenie automatycznego uruchamiania systemu przy podniesieniu monitora laptopa: w terminalu wpisujemy sudo nvram AutoBoot=%00
Skróty klawiaturowe

pages – edytor tekstu

zakreślenie kolorem fragmentu tekstu -shift+cmd+H

instalacja node:

sudo npm install --unsafe-perm -g node-sass

 

Kopia notatek i pliku ustawień Lightroom z Mac:

/Users/agnieszka/Library/Group Containers/group.com.apple.notes – cały katalog

/Volumes/Macintosh HD – Data-1/Users/agnieszka/Pictures/Lightroom

różne problemy z kodem:

widoczność ukrytych plików

w oknie konsoli wprowadzamy:
defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles true
i następnie
killall Finder

 

programy do testowania sprawności macbooka:

  • PerformanceTest Mac
  • Geekbench 5