Wyniki Tagów:

Wpisy dla: Wordpress
Liczba wyników: 86

pobranie linku kategorii poprzez custom fields

panel WP: Custom fields – wstawione Pola: link_news - jako Taksonomy wybieramy ustawienia: Field Type na radio buttons Return Value na Term Object kod na stronie do...

post object acf zamieszczony wykaz na stronie

panel WP: Custom fields - wstawione Pola: offers_internet - jako Repeater pola podrzędne: related_page -  jako post_object text - jako textarea   kod na stronie do...

dodanie listy postów

wyświetlenie tytułu kategorii na dowolnej stronie poprzez podanie ID kategorii: <?php echo get_cat_name(2);?>   wyświetlenie tytułu aktualnej kategorii na stronie...

tworzenie strony z Archiwum wpisów

Tworzenie strony z archiwum wpisów na systemie WordPress zaczynamy od stworzenia strony archive.php. W niej zamieszczamy kod opisujący wygląd strony.   Jeśli archiwum ma zawierać...

nazwa kategorii wordpress

nazwa kategorii na dowolnej stronie poprzez podanie ID kategorii: <?php echo get_cat_name(4);?>   nazwa kategorii dowolnej taksonomii kiedy jesteśmy na stronie danej...

website icon

Dodanie Ikony strony: <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/images/fico/favicon.ico"> <link rel="apple-touch-icon"...

Dodanie własnego rozmiaru obrazków w WordPress

Tworzymy własny wymiar obrazków w systemie WordPress poprzez: add_image_size ( string $name, int $width, int $height, bool|array $crop = false )   Przycinanie obrazku możemy ustawić...

Dodanie tagów do custom post

Podczas tworzenia pliku .php custom post WordPress wprowadzamy parametr: 'taxonomies' => array('post_tag')   wywołanie: <div class="tags">...

Wykluczenie custom post z wyników wyszukiwania

Podczas tworzenia pliku .php custom post WordPress wprowadzamy parametr: ‘exclude_from_search’ =>...

Kod dla konkretnej strony, dla konkretnej kategorii

zróżnicowanie kodu html w zależności od strony na jakiej jest wyświetlany, dla różnych podstron, kategorii oraz custom post: <?php $post = $wp_query->post; $current_post =...

Kod tylko dla single page custom post

Jeśli potrzebujemy zamieścić np w headerze lub footerze kod który pobierany jest tylko na wpisach stworzonego custom post'a możemy skorzystać z kodu: <?php if ( is_singular('project') )...

Wykaz category custom post według pola custom field

<?php $query_string2=$query_string .'&meta_key=event_date&orderby=meta_value&order=DESC&posts_per_page=12'; query_posts($query_string2); while(have_posts()):the_post();...

link do strony home w WP

Stronę home w wp możemy otworzyć poprzez linki:   <?php $url = home_url(); echo $url; ?> <?php echo esc_url(home_url('/')); ?> - Linki do poszczególnych...

Post Object – dodanie wykazu wpisów custom post na dowolną stronę WP

W Custom Fields tworzymy pole typy Repeater (events_home) a w nim pole typu Post Object (event_home). W kodzie strony na której maja wyświetlać się wybrane wydarzenia:...