Wyniki Tagów:

Wpisy dla: Wordpress
Liczba wyników: 79

kotwice WP

Wpięcie, 'zakotwiczenie' funkcji wewnątrz koto WP co pozwala na uruchomienie ich w określonym miejscu i czasie lub na konkretnej treści. akcje - określone miejsce w procesie uruchamiania WP,...

przeniesienie plików strony do katalogu

dla zwiększenia bezpieczeństwa zalecane jest wgranie plików wordpress w katalogu czyli pliki strony umieszczamy zamiast bezpośrednio w głównym katalogu domeny to w dodatkowym katalogu np....

ładny header w WP

Przykład jak można zamieścić header w WP: <!DOCTYPE html> <html <?php language_attributes(); ?>> <head> <title><?php if (is_home () ) {...

Pobranie tytułu portalu/ strony WP

Tytuł strony wprowadzony w Settings -> General -> Site Title -> <?php bloginfo( 'name' ); ?> pobranie opisu strony: <?php $description = get_bloginfo( 'description',...

album nextGenGallety – dostosowanie wymiaru miniatur

Plugin NextGEN Gallery by Photocrati Wersja...

dodanie recenzji na boostrap taps poprzez repeater custom fields

w sekcji head pobieramy bibliotekę jQuery <script type="text/javascript"...

Wykluczenie custom post z wyników wyszukiwania

Podczas tworzenia custom postu wprowadzamy parametr: 'exclude_from_search' =>...

Repeater w repeater’ze

<?php if(have_rows('package')): ?> <?php while(have_rows('package')): the_row();?> <div class="box-package"> <div class="des-head">...

shortcode z formularzem Contact Form 7

<?php echo do_shortcode('');...

pobranie linku kategorii poprzez custom fields

panel WP: Custom fields – wstawione Pola: link_news - jako Taksonomy wybieramy ustawienia: Field Type na radio buttons Return Value na Term Object kod na stronie do...

post object acf zamieszczony wykaz na stronie

panel WP: Custom fields - wstawione Pola: offers_internet - jako Repeater pola podrzędne: related_page -  jako post_object text - jako textarea   kod na stronie do...

dodanie listy postów

wyświetlenie tytułu kategorii na dowolnej stronie poprzez podanie ID kategorii: <?php echo get_cat_name(2);?>   wyświetlenie tytułu aktualnej kategorii na stronie...

tworzenie strony z Archiwum wpisów

Tworzenie strony z archiwum wpisów na systemie WordPress zaczynamy od stworzenia strony archive.php. W niej zamieszczamy kod opisujący wygląd strony.   Jeśli archiwum ma zawierać...

nazwa kategorii wordpress

nazwa kategorii na dowolnej stronie poprzez podanie ID kategorii: <?php echo get_cat_name(4);?>   nazwa kategorii dowolnej taksonomii kiedy jesteśmy na stronie danej...