Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

Znaki specjalne HTML

HTML Entities     twarda spacja - &nbsp &emsp; ampersand - & - &amp slash - / backslash - \ &copy - © &quot; - " &lt; - <...

jQuery noConflict

W jQuery znak $ jest używany jako alias funkcji jQuery. Inne biblioteki JavaScript mogą również używać $ aby nie doszło do konfliktu pomiędzy framworkami JS można wykorzystać metodę...

$(document).ready oraz $(window).load

$(document).ready - wczytanie całego dokumentu HTML i przygotowanie (nie załadowanie) wszystkich obiektów DOM - pobrana jest informacja o elemencie img ale jego zawartość nie została jeszcze...

sample video

...

Git system kontroli wersji

Git system kontroli wersji - śledzi zmiany dokonywane na plikach.   download instalacja na mac, instalacja na win na mac niektóre polecenia trzeba uruchomić jako super admin czyli...

sitemap

adres site...

uikit

- <h1>h1. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h1> <h2>h2. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h2> <h3>h3....

POST / GET

metoda GET - ograniczona do 255...

narzędzia developera

informacje o błędach przeglądarek - www.quirksmode.org validator html - validator.w3.org debuger JS Mozilli - mozilla.org/projects/venkman/ Microsoft Script Debuger -...

Modyfikacja NEXTGEN GALLERY

zmiany wprowadzane w...

info z jakiej strony wysyłany jest formularz

- <input type="hidden" value="<?php echo($_SERVER); ?>" name="urlk"...

skróty klawiaturowe

Keyboard Shortcuts dla Windows zrzut ekranowy aktualnego okna - Alt + PrtSc otwarcie okna wiersza poleceń z prawami administratora dla Win7 - Start -> wpisujemy w wyszukiwarce cmd i...

nice submenu w WP

- #menu-nav{ margin-left: 0px; text-align:left; font-size:12px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; color: #262626; } #menu-nav...

obrazek w stopce mail

...