Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

ułozenie tekstu wysrodkowanego względem wysokości

.room-name{ display: table; float:left; width: 81px; height: 73px; font-size:14px; padding-left:17px; } .room-name-inner{ display: table-cell; vertical-align: middle;...

zmiana pierwszej litery tekstu

section p:first-child:first-letter, section div.columnize div:first-child...

podział tekstu na kolumny

Podział tekstu na kolumny poprzez właściwość css3:   ilość kolumn: column-count: 3; -moz-column-count: 3; -webkit-column-count: 3; szerokość kolumn: column-width:...

formatowanie tekstu

text-align - poziome wyrównanie bloków tekstowych (p, hx, div, blockquote, pre, hr) left right center justyify start - wyrównuje tekst do lewej strony end - wyrównuje tekst do...

Znaki specjalne HTML

twarda spacja - &nbsp &emsp; ampersand - & - &amp slash - / backslash - \ &copy - © &quot; - " &lt; - < &gt;...

jQuery noConflict

W jQuery znak $ jest używany jako alias funkcji jQuery. Inne biblioteki JavaScript mogą również używać $ aby nie doszło do konfliktu pomiędzy framworkami JS można wykorzystać metodę...

$(document).ready oraz $(window).load

$(document).ready - wczytanie całego dokumentu HTML i przygotowanie (nie załadowanie) wszystkich obiektów DOM - pobrana jest informacja o elemencie img ale jego zawartość nie została jeszcze...

sample video

...

Git system kontroli wersji

Git system kontroli wersji - śledzi zmiany dokonywane na plikach.   download   VCS - Version Control System - system kontroli wersji CVCS - Centralized Version Control System -...

sitemap

adres site...

uikit

- <h1>h1. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h1> <h2>h2. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h2> <h3>h3....

POST / GET

metoda GET - ograniczona do 255...

narzędzia developera

informacje o błędach przeglądarek - www.quirksmode.org validator html - validator.w3.org debuger JS Mozilli - mozilla.org/projects/venkman/ Microsoft Script Debuger -...

Modyfikacja NEXTGEN GALLERY

zmiany wprowadzane w...