Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

Post Object – dodanie wykazu wpisów custom post na dowolną stronę WP

W Custom Fields tworzymy pole typy Repeater (events_home) a w nim pole typu Post Object (event_home). W kodzie strony na której maja wyświetlać się wybrane wydarzenia:...

Brak wdów w tekście

w html za pomocą   -ms-word-break: break-all; word-break: break-all; /* Non standard for WebKit */ word-break: break-word; -webkit-hyphens: auto;...

style css Safari i IOS

dodanie klasy tylko dla safari lub IOS:   if(navigator.userAgent.indexOf('Mac') > 0) $('.mybox').addClass('mac-os'); if(navigator.userAgent.indexOf('Safari') >...

Plugin społecznościowy

Hupso Share Buttons for Twitter, Facebook &...

Podwójny napis – text shadow

text-shadow: 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2); WHISKEY IN THE JAR   text-shadow: -2px -1px 0px rgba(242, 201, 9, 1); WHISKEY IN THE JAR   Ciekawy generator text shadow:...

różny wygląd page

page.php <?php $post = $wp_query->post; if (is_child(5) || is_page(5)) { include(TEMPLATEPATH . '/page_internet.php'); } elseif (is_child(8) || is_page(8)) { include(TEMPLATEPATH ....

Mobile menu

tworzymy mobilne menu z fajnym efektem po najechaniu na przycisk i otwarciu menu mobilnego. kod html w wersji desktop: <!-- header section --> <section...

nazwa użytkownika / user name

<?php global $post; $author_id=$post->post_author; ?> <?php the_author_meta( 'first_name', $author_id ); ?> <?php the_author_meta( 'last_name', $author_id );...

Dodanie widgetów do kodu strony

W kodzie zamieszczamy: functions.php if ( function_exists('register_sidebar') ) { register_sidebar(array( 'name'=>'Widget Name1', 'before_widget' =>...

Ustawianie przyjaznych linków w WP

Panel administracyjny strony na WP - Settings/Ustawienia - Permalink/Bezpośrednie Odnośniki - Custom Structure/ Własny format ustawiamy na...

Flat UI color

http://www.flatuicolorpicker.com/ http://materialuicolors.co/   wyszukiwanie nazwy...

Przydatne i dobre Plugin WordPress

Plugin Wordpress: ACF Plugins: Advanced Custom Fields acf-field-date-time-picker - pole do łatwego wyboru daty Advanced Custom Fields: Nav Menu Field   For User plugins:...

Wymiary elementów

width min-width max-width height min-height max-height resize - pozwala na zmianę wymiarów elementu przez użytkownika, musi być użyty wraz z overflow:...

mobile website

w sekcji header <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1">   style: /*...