Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

Limit WP_POST_REVISIONS

define('AUTOSAVE_INTERVAL', 800); // seconds define('WP_POST_REVISIONS',...

query vars

query variables functions.php: add_filter('query_vars', 'wsQueryVars'); function wsQueryVars($vars) { $vars = 'webDesign'; //register new query vars $vars = 'webCoding';...

HTTP requests

rodzaje żądań HTTP: GET request - zapytanie wpisane w adres przeglądarki pozwala na otrzymanie lub odebranie danych (get or receive informations) POST request - wysyła DELETE...

wp security

...

wp json

...

Git bash

CD -change directory pwd - print working...

pobranie danych meta tag z head

przez jQuery: var author =...

JavaScript – DOM

nodeType - własność węzła, zawiera kod numeryczny określający typ węzła 1 - document.ELEMENT_NODE 3  - document.TEXT_NODE 8 - document.COMMENT_NODE childNodes -...

Check if is no post content

-- echo ('' == get_post()->post_content?'content under...

Narzędzia do designu

grid...

Grunt

Grunt - task runner taski opisane JS   Instalacja potrzebny Node.js z dodaniem do PATH ścieżki instalacyjnej do Node,js aby korzystać w konsoli z poleceń npm   npm install...

jQuery metody, selektory zdarzenia

WYKAZ METOD .addClass('className') - dodaje klasę do elementu .removeClass('className') - usuwa klasę do elementu .toggleClass('className') - przełączanie nazwy klasy .css() -...

Zmiana URL w bazie danych przy przenoszeniu WordPressa

zmiana starego url na nowy - prefix bazy danych wp_ UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://www.oldurl', 'http://www.newurl') WHERE option_name = 'home' OR...

wstawienie szablonu strony do innej strony

- <?php load_template(TEMPLATEPATH . '/front-page.php');...