Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

copyright i aktualna data w kodzie

- <?php print date(Y);...

post object acf zamieszczony wykaz na stronie

panel WP: Custom fields - wstawione Pola: offers_internet - jako Repeater pola podrzędne: related_page -  jako post_object text - jako textarea   kod na stronie do...

jQuery 2

wersja jQuery 2 - bez wsparcia dla przeglądarek Internet Explorer 6, 7,...

funkcje JavaScript

Funkcja - grupa instrukcji w JS   Funkcje w JavaScript definiujemy poprzez (deklaracja funkcji, function declaration) function myFunction() { //code; } w nawiasach {} body...

dodanie listy postów

wyświetlenie tytułu kategorii na dowolnej stronie poprzez podanie ID kategorii: <?php echo get_cat_name(2);?>   wyświetlenie tytułu aktualnej kategorii na stronie...

pętle zdarzeń

pętla while wykonuje kod dopóki warunek pętli jest spełniony. warunek: variable =>100 variable == 'yes'   poruszanie po elementach tablicy i wykonywanie operacji na...

skośne, responsywne tło w stylach css

Uzyskanie skosów w responsywnym tle, na górze czy dole bloku uzyskujemy poprzez: <style>   body{     background:#e22117;     padding-top:120px;   }   section {     ...

instrukcje warunkowe

if (warunek){ instrukcja; }   if (warunek) { instrukcja 1; } else { instrukcja 2; }   if (warunek 1 ) { instrukcja 1; } else if (warunek 2 )...

preprocesor SASS

Syntactical Awesome StyleSheet- język skryptowy, którego kod przetwarzany jest do plików wynikowych kaskadowych arkuszy stylów - CSS.   Uruchomienie SASS Instalacja Ruby -...

programy do kodowania

brackets - podgląd srtony notepad++ - koloruje składnie, pisanie makr ze skrótami klawiaturowymi html-kit - podgląd, skróty klawiaturowe do dodawania znaczników coffeecup free -...

Walidacja stron www

Walidator organizacji W3C (World Wide Web...

JavaScript podstawy

JavaScript to język skryptowy, który powstał jako LiveScript, jest znany też pod nazwą ECMAScript - oficjalna specyfikacja języka.   wykorzystanie JavaScript: strony www...

quotes – cytaty

określenie stylu w jaki zostaje wyróżniony cytat q { quotes:"<<" ">>"; } q::before { content:open-quote; } q::after {...

counter – licznik

counter pozwala na automatyczną numerację wybranych elementów bez konieczności tworzenia z nich listy numerowanej.   resetowanie licznika by zacząć od wartości 0 przypisujemy...