Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

elementy html

elementy html blokowe: <div> <h1> - <h6> <p> <form> elementy html liniowe: <span> <a> <img> - należy zawsze podawać atrybut alt...

Counter – licznik css

Counter - licznik css wartość ustawiana poprzez: counter-reset i counter-increment wyświetlanie poprzez funkcję counter(), counters()   css: body { counter-reset:...

css3 gradient

- background-image: linear-gradient(red, yellow); background-image: linear-gradient(to left, red, yellow); background-image: linear-gradient(30deg, red, yellow); background-image:...

CSS Cascading Style Sheets

CSS Cascading Style Sheets style css = reguły css wykaz selektor - wskazuje formatowany element strony blok deklaracji - rozpoczęty { i zamknięty } deklaracja - pomiędzy nawiasami...

generowanie obrazków z layoutu w PS

...

compress and minify

compress images: TinyPNG TinyJPG tools.dynamicdrive.com/imageoptimizer/index.php ezgif.com   minify JS & CSS tools online Gzip csscompressor.com...

Atom Editor

skróty w Atom Editor:   Alt - włącza/wyłącza górne menu gdy wybierzemy opcję View - Toggle Menu Bar Ctrl+, - włączenie opcji Settings Ctrl+Shift+P - tworzenie nowego projektu...

transition

płynne przejście jednej wartości css do drugiej. -webkit-transition: all 0.4s; -moz-transition: all 0.4s; -o-transition: all 0.4s; transition: all 0.4s; parametry...

Optymalizacja Page Speed

Wykorzystanie pamięci podręcznej przeglądarki poprzez reguły w .htaccess, czas przechowywania zasobów statycznych w pamięci podręcznej powinien wynosić co najmniej...

pulsujące serce

ikona pulsującego serca (lub dowolnego innego symbolu, znaku).   1.ikona osadzona jako czcionka - Awesome w head zamieszczamy: w kodzie html: <span class="fa fa-heart...

ładny header w WP

Przykład jak można zamieścić header w WP: <!DOCTYPE html> <html <?php language_attributes(); ?>> <head> <title><?php if (is_home () ) {...

wyróżnienie drugiego wyrazu w zdaniu

- $('h1').each(function(){ var text = $(this).text().split(' '); if(text.length < 2) return; text = '<span>' +text+ '</span>'; $(this).html(...

Pobranie tytułu portalu/ strony WP

Tytuł strony wprowadzony w Settings -> General -> Site Title -> <?php bloginfo( 'name' ); ?> pobranie opisu strony: <?php $description = get_bloginfo( 'description',...

Bezpieczne czcionki web

Wykaz bezpiecznych czcionek do zastosowań web.   osadzanie: font-family: "Times New Roman", Times, serif;   Serif Fonts:  font-family: Georgia, serif; font-family:...