Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

Optymalizacja Page Speed

Wykorzystanie pamięci podręcznej przeglądarki poprzez reguły w .htaccess, czas przechowywania zasobów statycznych w pamięci podręcznej powinien wynosić co najmniej...

pulsujące serce

ikona pulsującego serca (lub dowolnego innego symbolu, znaku).   1.ikona osadzona jako czcionka - Awesome w head zamieszczamy: w kodzie html: <span class="fa fa-heart...

ładny header w WP

Przykład jak można zamieścić header w WP: <!DOCTYPE html> <html <?php language_attributes(); ?>> <head> <title><?php if (is_home () ) {...

wyróżnienie drugiego wyrazu w zdaniu

- $('h1').each(function(){ var text = $(this).text().split(' '); if(text.length < 2) return; text = '<span>' +text+ '</span>'; $(this).html(...

Pobranie tytułu portalu/ strony WP

Tytuł strony wprowadzony w Settings -> General -> Site Title -> <?php bloginfo( 'name' ); ?> pobranie opisu strony: <?php $description = get_bloginfo( 'description',...

Bezpieczne czcionki web

Wykaz bezpiecznych czcionek do zastosowań web.   osadzanie: font-family: "Times New Roman", Times, serif;   Serif Fonts:  font-family: Georgia, serif; font-family:...

LESS

Less - dynamiczne arkusze stylów   dobre praktyki: do komentarzy używaj // zamiast /* .. */ używaj mixins z parametrami kompilując kod LESS minifikuj CSS twórz kod modułowo,...

Scrum, Agile i inne corpo stwory

Scrum metodyka zarządzania procesami def: ramy postępowania (framework) dzięki którym z powodzeniem rozwiązuje się złożony problem adaptacyjny, by w sposób produktywny i kreatywny...

sprawdź stan swoich plugin ‘ów w Firefox

sprawdzenie stanu aktualności plugin 'ów do przeglądarki Mozilla Firefox...

SVN – system kontroli wersji

SVN (Subversion) - system kontroli wersji   wersjonowanie plików.   repoztorium - dotarcie poprzez różne protokoły: file:// - bezpośredni, lokalny system...

album nextGenGallety – dostosowanie wymiaru miniatur

Plugin NextGEN Gallery by Photocrati Wersja...

dodanie recenzji na boostrap taps poprzez repeater custom fields

w sekcji head pobieramy bibliotekę jQuery <script type="text/javascript"...

Wykluczenie custom post z wyników wyszukiwania

Podczas tworzenia custom postu wprowadzamy parametr: 'exclude_from_search' =>...

kalkulatory, przeliczniki

Entity Conversion...