Grunt

Grunt – task runner

taski opisane JS

 

Instalacja

potrzebny Node.js z dodaniem do PATH ścieżki instalacyjnej do Node,js aby korzystać w konsoli z poleceń npm

 

npm install -g grunt-cli – używanie poleceń grunta w konsoli

npm install -g grunt

npm install grunt –save-dev

 

pobiera potrzebne moduły i ich zależności w katalogu node_modules

 

budowa Gruntfile.js:


module.exports = function(grunt) {
  grunt.initConfig({
    pkg: grunt.file.readJSON('package.json'),
    taskName: {     //nazwa zadania
      options: {    //opcje

      },
      operations: {  //operacje

      }
    }
  });

  grunt.loadNpmTasks('grunt-module');         // w taki sposób ładujemy nasze moduły
  grunt.registerTask('default', ['taskName']);     // określany jakie zadania wykonują się po wpisaniu w konsoli grunt
};

generowanie plików poprzez grunt init (po instalacji szablonów)

 

 

Grunt i Grunt plugins – instalowane i zarządzane za pomocą npm (Node.js package menager)

 

aktualizacja npm: npm update -g npm (z sudo lub bez)

 

Instalacja modułów

Lista modułów

komenda: npm instal modul-name –save-dev

–save-dev – dodanie modułu do pliku package.js w sekcji devDependencies

–save – dodanie modułu do pliku package.js w sekcji dependencies

 

 

instalujemy lokalnie grunt – npm install grunt –save-dev – pojawia się w pliku package.js

 

Elementy Gruntfile:

#Grunt

Agnieszka Trefler

Agnieszka Trefler (Ruda) - freelancer, web developer, specjalistka od WordPressa z Wrocławia. Z pasją budowania stron, blogowania i fotografowania. Twórca Inspiracji fotograficznych.