Formularze JavaScript

formularz w JavaScript jest reprezentowany przez obiekt Form o nazwie jak atrybut name.

Odwołanie do formularza poprzez tablicę forms. – document.forms[0]

 

właściwości które można ustawić poprzez js:

 

Metody obiektu FORM

 

Funkcje obsługi zdarzeń

 

Elementy formularza

tablica elements – zawiera obiekty elementów formularza

odwołujemy się przez nazwę lub indeks tablicy

form – name myForm – document.myForm.elements[0] – odwołanie do pierwszego elementu formularza myForm

 

Obiekt text – input type text

właściwości:

 

Metody obiektów text i textarea

 

Funkcje obsługi zdarzeń

 

Przyciski

atrybuty:

 

Pole wyboru – checkbox

właściwości:

 

metody:

 

zdarzenia:

 

Przyciski opcji – radio

właściwości

 

odwołanie do pojedynczego przycisku – poprzez tablicę przycisków z indeksem liczonym od 0.

właściwości przycisku opcji:

 

metody:

 

zdarzenia:

 

Rozwijane listy – select

właściwości:

 

tablica opcji 

właściwości pozycji w tablicy

 

metody:

 

funkcje obsługi zdarzeń:

Agnieszka Trefler

Agnieszka Trefler (Ruda) - freelancer, web developer, specjalistka od WordPressa z Wrocławia. Z pasją budowania stron, blogowania i fotografowania. Twórca Inspiracji fotograficznych.